Autorvakars ar Oļegu Dormanu 17. maijā

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

Ielugums_Olegs_Dormans_Riga_maijsIelūdz uz autorvakaru ar Oļegu Dormanu 17. maijā, plkst. 18:00, JVLMA LMT kamerzālē

Oļegs Dormans – ievērojams Krievijas kinodokumentālists, režisors, scenārists, kinodramaturģijas pasniedzējs, kura daudzsēriju filma-kinoportrets “Parindenis” uzskatāma par Krievijas televīzijas kanāla “Kultūra” sensāciju. Dormans savos darbos iepazīstina ar izcilām kultūras personībām sabiedriski politiskā kontekstā, veidojot precīzi dokumentētus, dziļi saviļņojošus darbus. Viņš nekad nav vairījies no kutelīgām vai Krievijā valdošajām nostādnēm nepieņemamām tēmām, ne velti filma “Parindenis” uz izrādīšanu televīzijā gaidīja veselus 11 gadus un tās nokļūšana televīzijas ekrānos ir atsevišķa stāsta vērta.

Latvijā izdotas abas Oļega Dormana veidoto kinoportretu literārās versijas – grāmatas “Parindenis. Liliannas Lunginas dzīvesstāsts” Māras Poļakovas tulkojumā (2013) un “Nots. Rūdolfa Baršaja dzīvesstāsts” Renātes Punkas tulkojumā (2015). Šīs plašam lasītāju lokam paredzētās grāmatas sniedz ieskatu ārkārtīgi interesantās 20. gadsimta kultūras un sabiedriskās dzīves lappusēs un ļauj tuvāk iepazīt daudzus ievērojamus dažādu valstu un tautību kultūras darbiniekus un politikas veidotājus. Papildus tam “Parindenis” ļauj tuvāk ielūkoties literatūras un kino tapšanas radošajos procesos, savukārt “Nots” ļoti saistoši stāsta par mūziku, muzicēšanu, komponēšanu.

Dalībai pasākumā nepieciešams iepriekš pieteikties: marketings.jra@jr.lv vai zvanot: 20592223Baltijas Starptautiskās akadēmijas vasaras skola “Bringing Translation Studies to Working Life”

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

bsaBaltic International Academy Translation and Interpreting Programme
Summer School: Bringing Translation Studies to Working Life June 27 – July 1

The Translation and Interpreting Summer School at Baltic International Academy is an intensive course for students and graduates of translation studies and related fields. The Summer School focuses on the subject area of translation studies, namely on the development of translation studies-related subjects with the view to the involvement of potential employers in the process of teaching translation. The learning process is carried out with the assistance of translators and interpreters from translation agencies and professors of translation studies. Our tutors are real translators and interpreters who will share their unique experience, knowledge and skills. The current labour market demands translators who are familiarised with the use of translation technologies. In this regard, our summer school is an instrument that will allow you to work as translators and interpreters in a more effective and productive way.
Read moreSēru vēsts

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

ilga2Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

2016. gada 16. aprīlī mūžībā aizgāja tulce, tulkotāja, LTTB biedre Ilga Siņavska. Ilga daudzus gadus nodarbojās ar mutisku tulkošanu un specializējās reliģisku pasākumu tulkošanā. Ilga paliks mūsu atmiņā kā lieliska profesionāle un sirsnīga un atsaucīga kolēģe.

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un draugiem sakarā ar Ilgas Siņavskas nāvi.
Ilga atdusas Tilderu kapos.

 Konference „Tulkošana un dzimte” 2016. gada 30. septembrī

Posted on by Administrator in Jaunumi, Seminari Comments Off

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centru un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību rīko konferenci „Tulkošana un dzimte”

Vienas dienas konferences „Tulkošana un dzimte” uzmanības laukā ir starpdisciplīnu diskusijas izvēršana. Pasākumā tiks apvienotas rakstiskās un mutiskās tulkošanas, terminoloģijas, valodniecības, literatūras, kultūras, starpkultūru komunikācijas disciplīnas un apspriesta to mijiedarbība ar dzimtes konceptu.

Konferences mērķis ir vērsties šādu jautājumu apspriešanai:

  • teorijas un prakses jēdzienisko neskaidrību/jēdzieniskās plaisas novēršana tulkošanas un dzimtes studiju disciplīnās;
  • ar dzimtes konceptu saistītu elementu pētnieciskās daudzveidības aktualizācija tulku un tulkotāju iemaņās un kompetencēs;
  • dzimtes jēdziena tulkošanas un terminoloģijas nepietiekoši izpētītu jautājumu izcelšana dažādajos ar valodām un kultūru saistītajos kontekstos;
  • dzimtes un tulkošanas pētniecisko jautājumu risināšana nacionālajos, reģionālajos, ES, ANO izvirzītajos un attīstītajos dzimumu līdztiesības politikas un dzimumu vienlīdzības veicināšanas procesos/pasākumos.

Read moreLīdz 5. maijam pagarināta pieteikšanās dalībai 2. studentu un pētnieku konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”

Posted on by Administrator in Jaunumi, Seminari Comments Off

AJTZ_2LU HZF Sastatāmas valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties 2. studentu un pētnieku konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 2016. gada 20. maijā

2. studentu un pētnieku „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” aicina studentus, jaunos un pieredzējušos pētniekus piedalīties ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Dalībnieka pieteikumu (pievienoto veidlapu) un tēzes (līdz 2400 rakstzīmēm) lūdzam sūtīt konferences organizatoriskajai komitejai (pa e-pastu info@lttb.lv) līdz 2016. gada 5. maijam.

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču.

Konferences norises vieta: Eiropas Savienības māja, Aspāzijas bulvāris 28, 2. stāva kamīnzāle.

Pieteikuma anketa

1. konferences “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” fotogalerijaLTTB tīklošanās pasākums

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

bbPēdējā aprīļa ceturtdienā, 28.04., Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības biedri, draugi, ģimenes locekļi un visi interesenti tiek aicināti uz kārtējo tīklošanās pasākumu / neformālo pasēdēšanu par un ap tulkošanu.

Tikšanās vieta: Cadets de Gascogne kafejnīcā Berga Bazārā.
Tikšanās laiks: no plkst. 18:00.

Pasākums notiek neatkarīgi no dalībnieku skaita!Turpinās pieteikšanās konferencei „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”

Posted on by Administrator in Jaunumi, Seminari Comments Off

AJTZ_2Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Sastatāmas valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties 2. studentu un pētnieku konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 2016. gada 20. maijā Rīgā.

2. zinātniskā konference „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” aicina studentus, jaunos un pētniekus piedalīties ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Dalībnieka pieteikumu (pievienoto veidlapu) un tēzes (līdz 2400 rakstzīmēm) lūdzam sūtīt konferences organizatoriskajai komitejai (pa e-pastu info@lttb.lv) līdz 2016. gada 25. aprīlim.

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču

Konferences anketa: tulkosanas konference_anketaDzimte? Dzimums? Starpdisciplīnu akadēmiskā diskusija par dzimumu līdztiesības jēdzieniem

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

programma_dzimte_dzimums_diskusija_11031611.martā plkst. 9:30 -15:00 LU Sociālo zinātņu fakultātē, J. Berlina auditorijā notiks akadēmiska diskusija “Dzimte? Dzimums? Starpdisciplīnu akadēmiskā diskusija par dzimumu līdztiesības jēdzieniem”.

Lai saprastos, ir jārunā “vienā valodā”. Vienotas izpratnes veidošana par dzimumu līdztiesības jēdzieniem ir nepieciešams, lai efektīvi īstenotu pozitīvas izmaiņas sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību jomā. Taču pēdējā laika diskusijas publiskajā telpā atklāj, ka vienota izpratne par dzimumu līdztiesības jēdzieniem nepastāv – nereti lietotie termini tiek pārprasti un izmantoti neatbilstošā veidā, kas veicina maldinošu uzskatu un attieksmju veidošanos, veicina aizspriedumu rašanos.

Svarīgi izprast, ka kultūra, tradīcijas, sociālais un ekonomiskais konteksts veido indivīda priekšstatus un attieksmi par noteiktiem procesiem sabiedrībā. Līdzīgi, arī akadēmiskajās disciplīnās izpratne par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām un tiesībām jeb dzimumu līdztiesību un tās nozīmi, laika gaitā ir mainījusies, un mainās joprojām. Un laikam līdzi – mainās arī šos fenomenus aprakstošie jēdzieni.

Virkne akadēmisko disciplīnu ir devušas savu pienesumu dzimumu līdztiesības un ar to saistītās terminoloģijas attīstībā. Tādēļ šajā diskusijā dažādu disciplīnu eksperti skaidros jēdzienu interpretāciju un skatījumu filoloģijas, lingvistikas, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnā, sociālās antropoloģijas, politoloģijas un komunikācijas zinātnēs, ar mērķi saprast – vai runājam „vienā valodā”?

 Vai latviešu valodas dialekti mūsdienās ir dzīvi?

Posted on by Administrator in Jaunumi Comments Off

RLB latviešu valodas attīstības kopa aicina visus 2016. gada 7. martā pulksten 18:00 noklausīties LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces, valodnieces Dr. philol. Annas Stafeckas stāstījumu «Vai latviešu valodas dialekti mūsdienās ir dzīvi?». Sanāksmē notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Kluba zālē.

A. Stafecka sevišķi pievērsusies leksikas, morfoloģijas un fōnētikas izpētei, vadījusi baltu valodu atlanta izmēģinājumprojektu.

«Latviešu valodu visos Latvijas novados, kā zināms, nerunā vienādi. Dažviet territoriālās atšķirības valodā ir nelielas, citviet to ir tik daudz, ka dažādu dialektu runātājiem savā starpā ir pat grūti saprasties. Dzīvā runātā tautas valoda dažādu iekšēju un ārēju apstākļu ietekmē arvien attīstās un pārveidojas. Arī izloksnes un dialekti pārveidojas, nivelējas, un daudzas valodas parādības zūd. Šīs pārmaiņas nav vienādas visā valodas lietojuma territorijā. Izloksnes cita no citas un no visai nācijai kopīgās jeb literārās valodas atšķiŗas ne tikai ar vārdu krājumu, bet arī ar fōnētiskām, morfoloģiskām īpatnībām un sintaktiskām konstrukcijām. Kas no tā ir saglabājies mūsdienās un vai latviešu valodā izloksnes un dialekti joprojām ir dzīvi – to mēģināsim noskaidrot priekšlasījumā, balstoties uz LZP projektā «Latviešu valodas dialekti XXI gadsimtā: sociolingvistisks aspekts» iegūtajiem rezultātiem.»

Avots: https://lvak.wordpress.com/2016/02/17/07-03-2016-vai-latviesu-valodas-dialekti-musdienas-ir-dzivi-stasta-dr-philol-anna-stafecka/2. studentu un pētnieku konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”

Posted on by Administrator in Jaunumi, Seminari Comments Off

AJTZ_2Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Sastatāmas valodniecības un tulkošanas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties 2. studentu un pētnieku konferencē „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 2016. gada 20. maijā Rīgā.

2. zinātniskā konference „Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” aicina studentus, jaunos un pētniekus piedalīties ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Dalībnieka pieteikumu (pievienoto veidlapu) un tēzes (līdz 2400 rakstzīmēm) lūdzam sūtīt konferences organizatoriskajai komitejai (pa e-pastu info@lttb.lv) līdz 2016. gada 25. aprīlim.

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču

Konferences anketa: tulkosanas konference_anketa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16   Next »